Brug ikke lorte RealkreditDanmark

Opdateret 17 August 2002.

Så har jeg lige været i foged-retten i Rødby. Realdanmark forsøgte, at nedlægge fogedforbud imod reklamen på lastbilen samt hjemmesiden. Det var i deres øjne, ulovligt at bruge deres beskyttede loggo, samt markedsføringsloven samt mange andre paragraffer ifølge den fine advokat der var kørt til Lolland fra københavn. De blev underkendt og dommeren fortalte, at de havde 4 uger til anke af afgørelsen hvis de ønskede dette. Så det er fuldt lovligt med bil og hjemmesiden. På lørdag 18 08 02 vil der i Ekstra Bladet være billed af bilen og en omtale af sagen, så mon ikke der snart sker bare lidt mere i sagen ?

Opdateret 18 marts 2002.

Dette er en advarsel til husejere imod, at bruge Lorte realkredit"Danmark". Det være både ved køb og salg samt ved konventering af lån.. Som det vil ses på denne side, kan man miste alt hvad man ejer, det også trods det, at man har sin egen advokat med i handlen som rådgiver i hele forløbet. Der findes ikke nogen forholdsregler, der kan hindre, at man mister alle sine penge, trods proffessionel hjælp..

Det er på ingen måde, sidens mening at hænge uskyldige kreditforeninger ud, men har kun det formål at opnå ordentlige forretningsmetoder i den finansverden..Sandheden kan ikke være ulovlig at fremføre.

Min hjemmeside er til, for at advare mod brug af Realkreditdanmark, det kan ikke passe, at de kan lukke mit firma grundet en advokat har svindlet og lavet dokumentfalsk og manglende gældsovertagelse.

Min sag startede ved salg af hus i nov 1991. Min advokat i Holbæk Sten Rasmussen fra Ret og Råd godkendte både slutseddel og skøde inden min underskrift. Advokat Bent Sommer Tårnby skulle så berigtige handlen. Der blev udstedet tinglyst skøde i marts 1992. Derefter blev der søgt gældsovertagelse hos RealkreditDanmark. De stillede krav om. nedbringe et lån med 40.000 kr. samt at der ikke måtte være restance og endeligt, at købers kone skulle underskrive selvskyldnerkaution. I maj 1992 fik jeg rykker på termin for marts termin, og Realdanmark skrev til advokaten at køber havde en restance på 72.400kr. Marts termin gik til fogedretten hvor jeg måtte møde og forklare min sitaution. sådan gik det med næsten alle terminer. Trods det med at der ikke gives gældsovertagelse ved restance, gives der dette alligevel. RealDanmark skriver i maj 1992, at jeg skal indsende regnskab i forbindelse med gældsovertagelse.

I marts 1993 begæres ejendommen på tvangsauktion grundet restance, der måtte jeg også møde op i fogedretten, samtidig blev jeg sat i RKI som dårlig betaler, jeg har altid betalt alle mine pligter til tiden, hver gang jeg mødte i fogedretten, oplyste jeg om, at jeg ikke havde skøde på ejendommen og derfor ikke fik husleje ind. Min advokat indsendte købstilbud på 310.000 kr. i sidste øjeblik fik køber betalt terminen.

I december 1993 skriver RealDanmark og giver køber og advokat 14 dage til en løsning, dette sker ikke, men der kom inden reaktion trods trudslen. Jeg blev nægtet konventering af lån i min ejendom, grundet restancen på solgt ejendom, og stod jo også i RKI. Gennem min advokat lykkes dette, men det kostede jo omkostning til advokaten. Jeg fik en kloakgæld tilslutnings bidrag på 42.000 kr, på en sommerhusgrund, disse kunne ikke findes nogen steder når jeg står i RKI, derfor måtte jeg lukke mit firma og lade grunden gå på tvangsauktion med efterfølgende gæld.

Midt i 1994 er jeg flere gange stævnet i fogedretten af RealDanmark, på grund af restancer på solgte ejendom. Det medfører ejendommen sættes på tvangsauktion. Gennem min nye advokat sendes der tilbud på ejendommen på 215.000 kr, Dette tilbud afvises og ejendommen sælges for 150.000kr. der begrundes mit afslag med, at det var i mit navn auktionen var begæret.

Jeg fik senere opgørelsen på , at jeg skylder RealDanmark 195.000 kr.det var i oktober 1995. Men i november 1995 kommer der et tilbud på, omlægning af lån i den tvangssolgte ejendom, den var jo solgt til anden side, trods jeg gennem flere år havde gjort opmærksom på, at jeg gerne ville overtage ejendommen og holde RealDanmark skadesløs.

Stævning af advokat i marts 1998.

I marts 1998 stævner jeg gennem advokat Sten Marslew Holbæk. Bent Sommer i Tårnby for den manglende forhåndsgodkendelse af køber. Derefter kører sagen i retten i Tårnby , hvor der bliver afholdt ca 20 retsmøder, det er med alle mulige og umulige undskyldninger, nej en advokat kan ikke glemme noget.

Den 7 november 2001, falder der dom i sagen. Advokat Bent Sommer bliver dømt skyldig i manglende gældsovertagelse overfor RealDanmark.

Jeg bliver tilkendt 35.000 kr i omkostninger. Jeg har til dato haft omkostninger ifølge regninger på 77.850 kr . uden renter samt tabt arbejdsløn på ca 30.000 kr. over 10 år.

Mit samlede tabt er til dato på ca. 2,7 mill kr.Dette tab skyldes min reg. i RKI af RealDanmark, samt jeg er blevet nægtet køb afsommerhus i 1994. og jeg har måttet sælge, hvad der kunne sælges inden der ville blive gjort udlæg , hvis der blev friværdi i noget. Min bil måtte købes i søn og datters navn..

Advokaten har appelleret til Østre Landsret, så der kan gå flere år endnu inden sagen slutter af Senest er jeg blevet ringet op af :Lene Staunsager tlf. 33393024.. Hun ønskede jeg ville møde op på deres kontor i København. Jeg skulle medbringe årsopgørelser og mine lønsedler, samt oversigt på det jeg ejer, for måske at kunne blive eftergivet gælden ? Jeg gjorde opmærksom på, at jeg ikke skylder dem noget, idet jeg har retten,s ord for, at Bent Sommer er den skyldige, dette vil RealDanmark ikke anerkende.

Da jeg ikke har penge til en stævning af RealDanmark, retsafgiften er jo 2% af kravet, da må jeg nøjes med den hjælp jeg kan få gennem opbakning fra folk der vil give mig støtte. Det kan være, at sætte en streammer på bilen, eller sende og fortælle om denne side til venner og bekendte .

Opdateret d. 18.8.2002