Her kommer der en liste over alle de advokater som har haft helt eller delvist indflydelse på denne sag og som er lige så rådne som

RKD